Mercan Çocuk Üniversitesi’nin hizmet kalitesi ve başarısının belirleyici öğesi nitelikli işgücüdür. Tüm çalışanlarımızın kişisel gelişimlerinin sağlanması ve potansiyellerinin ortaya çıkarılması kurum gelişimi açısından büyük önem taşır. Bu nedenle çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini tanımalarına yardımcı olacak gelişim alanları belirlenir, uygun eğitim programları ile desteklenerek “sürekli gelişimi” hedefleyen bir yaklaşım sergilenir.
 
Mercan Çocuk Üniversitesi’nin insan kaynakları profili aşağıdaki başlıklar altında ele alınmaktadır.

Öğrenci - Veli Odaklıdır. Hizmetlerin gerçekleştirilmesi öğrenci/veli istek ve beklentileri üzerinde odaklanır.
Kuruma bağlıdır. Kurumun menfaatini gözetir.
Kurumun başarısı ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesi konusunda isteklidir.
Uzmandır. Nitelikli projelerin üretilmesi ve gerçekleştirilmesi konusunda bilgi, beceri ve deneyime sahiptir.
Amaç ve hedefler doğrultusunda etkin, uyumlu ekip çalışmasına yatkındır.
Esnektir. Teknolojik gelişmelere ve yeni iş yapış tarzlarına hızlı uyum gösterir. Kişisel özgüvene sahip ve gelişmeye açıktır.
İnisiyatif kullanma yeteneği ve sorumluluk duygusuna sahiptir.


İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM VE GELİŞTİRME

Mercan Çocuk Üniversitesi, insan kaynaklarının performansını artırmak için, gereksinimler doğrultusunda eğitim ve geliştirme faaliyetlerine yer vermektedir. Sunulan hizmetin kalitesi; işe alımdan başlayarak oryantasyon eğitimleri, bilinçlendirme ve diğer bilgi ve beceri geliştirme eğitimlerinin verilmesi ile güvence altına alınmaktadır. Eğitim geliştirme gereksinimleri büyük ölçüde çalışanların yetkinlikleri de dikkate alınarak kurum genelinde belirlenen hedeflerden türetilmektedir.

Oryantasyon Eğitimleri
Oryantasyon eğitimleri Mercan Çocuk Üniversitesi’nde iki aşama halinde yapılır. Birinci aşamada; okullarımıza yeni başlayan öğretmenlere kurumun genel işleyişi hakkında ve atanacakları görevin sorumlulukları ile ilgili bilgilerin aktarıldığı eğitimler yer alır. Bu eğitimler kurumumuzda uygulanan veya uygulama aşamasında olan sistemlerin yeni öğretmenlere tanıtılması niteliğindedir. İkinci aşama ise okullarımızda çalışmakta olan öğretmenlere bilgilerini tazelemeye ve güncelleştirmeye yönelik olarak verilen eğitimleri kapsar. Bu eğitimler sayesinde çalışanlara ortak hareket edebilme olanağı verilir.

Bilgi /Beceri Geliştirme Eğitimleri
Mercan Çocuk Üniversitesi’nde bilgi/beceri geliştirme eğitimleri okullarımızda uygulanan eğitim-öğretim programları doğrultusunda gerçekleşir ve öğretmenlerimizin gereksinimleri göz önüne alınarak belirlenir. Bu eğitimler, kurum içi ve dışı olmak üzere öğretmenlerin çalışma ve üretme performanslarını artırmak ve geliştirmek amacıyla düzenlenir. Kurum içi eğitimlerde konularında uzman akademisyenlerin katılımlarıyla hedef geliştirme ve uygulama alanlarında destek verilir. Kurum dışı eğitimler çeşitli organizasyonlar tarafından düzenen ve fikir alışverişinde bulunulabilecek çeşitli ortamlara öğretmenlerimizin katılımıyla gerçekleşir. Bu katılımlar sonucu elde edilen bilgiler kurum içi paylaşım toplantılarıyla tüm öğretmenlere iletilir.

Deneyim Paylaşım Oturumları
Öğretmenlerimizin kendi ürettikleri ya da uyguladıkları teknikleri meslektaşları ile paylaşması amacıyla düzenlenen paylaşım toplantıları (Peer Sharing) akademik yıl içerisinde belli aralıklarla düzenlenir.

Mercan Çocuk Üniversitesi Malatya Anaokulu EN İYİSİ

2017 - 2024 MERCAN ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ
bir Mercan A.Ş. Kuruluşudur.
Sitemizdeki yazı, resim, ürün ve tüm kaynakların izinsiz kullanımı kesinlikle yasaktır.
Kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.
ByTeknoloji